Bayiliklerimiz


REDÜKTÖR TİPLERİ İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAR

İRA ... Ayaklı Redüktör
İRF ... Flanşlı Redüktör
İRAM ... Ayaklı Motorlu Redüktör
İRFM ... Flanşlı Motorlu Redüktör
İRBM ... Boğazlı Motorlu Redüktör
YP ... Yassı Paralel Milli Redüktör
YPF ... Yassı Paralel Milli Flanşlı Redüktör
YPM ... Yassı Paralel Milli Motorlu Redüktör
YPFM ... Yassı Paralel Milli Flanşlı Motorlu Redüktör
İRO ... Yuvarlak Tip Kovanlı Redüktör
4DSM ... Aeratör Motorlu Redüktör
A ... Tek Kademeli Paralel Milli Redüktör
2A ... İki Kademeli Paralel Milli Redüktör
3A ... Üç Kademeli Paralel Milli Redüktör
4A ... Dört Kademeli Paralel Milli Redüktör
İRAE ... Ayaklı Extruder Redüktör
İRYE ... Yatay Extruder Redüktör
2AE ... İki Kademeli Extruder Redüktör
3AE ... Üç Kademeli Extruder Redüktör
İRSA ... Sonsuz Vidalı Ayaklı Redüktör
İRSF ... Sonsuz Vidalı Flanşlı Redüktör
İRSAM ... Sonsuz Vidalı Ayaklı Motorlu Redüktör
İRSFM ... Sonsuz Vidalı Flanşlı Motorlu Redüktör
... Mf Frenli Motorlu Redüktör
... 01 Çıkış Mili
IRSD ... Sonsuz Vidalı Dişlili Redüktör
İRSDF ... Sonsuz Vidalı Dişlili Flanşlı Redüktör
İRSDM ... Sonsuz Vidalı Dişlili Motorlu Redüktör
İRSDFM ... Sonsuz Vidalı Dişlili Flanşlı Motorlu Redüktör
IVAD ... U/Z Ayaklı Dik Varyatör U/Z Tipi
İVADM ... U/Z Ayaklı Dik Motorlu VaryatÖr U/Z Tipi
İVAY ... U/Z Ayaklı Yatay Varyatör U/Z Tipi
İVAYM ... U/Z Ayaklı Yatay Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVA ... - ... U/Z Ayaklı Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVAM ... U/Z Ayaklı Redüktörlü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVF ... U/Z Flanşlı Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVFM ... U/Z Flanşlı Redüktörlü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVA ... - ... U/Z Ayaklı Çift Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVAM ... U/Z Ayaklı Çift Redüktörlü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVF ... U/Z Flanşlı Çift Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVFM ... U/Z Flanşlı Çift Redüktörİü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVAM ... - ... DZ Sonsuz Vidalı Dişlili Motorlu Varyatör Flanşlı
İVFM ... - ... DZ Sonsuz Vidalı Dişlili Motorlu Varyatör
REDÜKTÖR DEVİR SAYISININ HESABI
Redüktör devir sayısının bulunabilmesi için konveyörün redüktör tarafından çevrilen tamburun veya asansör halat tamburunun çapı bilinmelidir. Bu taktirde aşağıdaki formül yardımıyla redüktör devir sayısı hesap edilebilir.V= Bant veya halatın hızı (m/sn)
dt= Tamburun çapı mm
Mesela sistemdeki bantın hızı 0,4 m/sn ve tamburun çapı Ø200 mm olsaydı redüktör devri; Formül (3)'ten.REDÜKTÖRLERIN ÇIKIŞ MOMENTLERİ VE MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ GÜÇ HESABI

Genel olarak redüktör kataloglarında redüktör çıkış milindeki momentler tablo halinde verilir.Redüktör çıkış milindeki moment aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
M2= Döndürme momenti (Nm)
N = Motor gücü (kW)
h = Redüktör verimi
n2 = Redüktör çıkış devriden hesaplanabilir. ÖRNEK: 11.5 kW gücünde bir elektrik motoru direkt akuple edilmiş, çıkış 30 d/d ve randımanı %94 olan redüktörün çıkış milinden momenti formül (1) denÖRNEK: 2
G=700 kg ağırlığındaki bir yük,a=20° eğik duran bir konveyör üzerinden bir kamyona yükleme yap-maktadır. Bantın hızı v=0.4 m/sn olduğuna göre bu yükü taşımak için kaç kW gücünde motor-redüktör gurubuna ihtiyaç vardır? Konveyörün verimi hk= 0.85 ve redüktörün verimi hr =0.94 olduğunu kabul edersek problemin çözümü için;formülü kullanılır.Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, sistemin rulmanlı yataklarla yataklanmış olmasıdır. Bu durumda formüldeki 1/8 değerini kullanabiliriz. Eğer yük yataklanması, yani sürtünmeli taşınsaydı, 1/8 değeri yerine sürtünme katsayısı bilinmesi gereken değeri kullanılmalı ve 1/8 yerine bu değer alınmalıdır.Sürtünmesiz kabul edilebilecek şartlardaki kuvvet ihtiyacı, açıya göre hiç bir zaman G değerinin üstüne çıkamaz.
Şimdi verilen değerler formülde yerine konursaStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü 4 kW alınır,

REDÜKTÖR YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ
EKSKAVATÖRLER
Zincir Kovalı Ekskavatörler H
Paletli Yürüyüşler H
Ray Üzerinde Yürüyüşler M
Manevra Mekanizmaları U
Emiş Pompalan M
Kovalı Çarklar H
Dönüş Mekanizmaları M

İNŞAAT MAKİNALARI
İnşaat Asansörleri U
Betoniyerler M
Yol İnşaat Makİnaları M

KİMYA ENDÜSTRİSİ
Soğutma Tamburları M
Karıştırıcılar M
Çalkalayıcılar U
(Hafif akışkanlar)
Çalkalayıcılar M
(Ağır akışkanlar)
Tambur Kurutucuları M
Santrifüjler U
Santrifüjler H

PETROL ENDÜSTRİSİ
Boru Hattı Pompaları M
Kuyu Açma Mekanizmaları H

KALDIRMA ve İLETME TESİSLERİ
Kaveletalı Götürücüler M
Mafsal Bantlı Götürücüler M
Lastik Bantlı Konveyörler U
(Dökme yükler)
Lastik Bantlı Elavatörler M
Lastik Cepli Elavatörler M
Lastik Bantlı Konveyörler M
(Parça yükler)
Askılı Konveyörler U
Yük Asansörleri M
Kovalı Elavatörler U
(Toı malzeme)
İnsan Asansörleri H
Helezon Götürücü M
Kovalı Elevatörler M
(Parçalı malz.)
Eğik Asansörler H
Çelik Bantlı Konveyörler M
Paletli Götürücüler M
VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLER
Pistonlu Vantilatörler M
Vantilatör (Aksiyal ve radyal) U
Aspiratörler H

KAUÇUK MAKİNALARI
Ekstruderler ve Kanderler H
Yoğurma Makinaları H
Karıştırıcılar M
Silindirleme Makinaları H

AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI
Yontma Tamburları H
Planya Makinaları M
Ağaç İşleme Tezgahları U
Şerit Testereler H

VİNÇ TESİSLERİ
Bom Kaldırma H
Vinç Yürüyüşerleri U
Yük Kaldırma H
Dönüş Tertibatlan U

METAL İŞLEME MAKİNALARI
Sac Bükme Makineleri T
Şahmerdanlar H
Planyalar H
Presler H
Makaslar (Giyotin) M
Sıcak Basma Presleri H
Takım Tezgahları M
(Ana tahrik)
Takım Tezgahlan U
(Yardımcı tahrik)

GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI
Doldurma Kaminaları U
(Şişe kavanoz vs.)
Yoğurma Makinaları M
Ambalaj Makinaları U
Şeker Kamışı Kırıcıları M
Şeker Kamışı Kesicileri M
Şeker Kamışı Öğütücüleri H
Şeker Pancarı Kesicileri M
Şeker Pancarı Yıkayıcıları M
KAĞIT ENDÜSTRİ MAKİNALARI
Düzleme Silindirleri H
Hollender M
Ağaç Yontma Makinaları H
Kalander M
Taş Pireler H
Vakum Presler H
Vakum Silindirler H
Kuru Silindirler H

POMPALAR
Pistonlu Pompalar(Q 1/100) H
Pistonlu Pompalar
(Q1/100:1/20) M
Türbin (Hafif akışkan) U
Türbin (Ağır akışkan) M

TAŞ VE TOPRAK MAKİNALARI
Kırıcılar H
Döner Fırınlar M
Çekicili Değirmenler H
Bilyalı Değirmenler H
Çarpmalı Öğütücüler H
Tuğla Presleri H

TEKSTİL MAKİNALARI
Sargı Makinaları (Q 1/100) M
Pistonlu Kompresör
(Q/100:1/200) M
Basma ve Boyama Mak. M
Dokuma Tezgahları M

KQMPRESÖRLER
Turbo Kompresör M

SİLİNDİRLEME VE ÇEKME TESİSLERİ
Saç Makaslan H
Blok BasmaTesisleri H
Blok Nakil Tesisleri H
Saç Nakil Tesisleri H
Tel Çekme Tesisleri M
Soğuk Çekme Tesisleri H
Rulolu Nakil (Hafif) M
Rulolu Nakil (Ağır) H
Basınçlı DökümTesisleri H


TAHRİK MAKİNASI Günlük Çalışma Müddeti (Saat) Makinanın Yükleme Karakteristtiği
Hafif Yük U Orta Yük M Ağır Yük H
Elektrik Motorlu Türbin Hidrolik 3 saate kadar 0.8 1 1.5
3 ila l0 saat 1 1.25 1.75
10 ila 24 saat 1.25 1.5 2
Pistonlu Makinalar (4....6 Silindir) 3 saate kadar 1 1.25 -
3 ila l0 saat 1.25 1.5 2
10 ila 24 saat 1.5 1.75 2
Pistonlu Makinalar (1....2 Silindir) 3 saate kadar 1.25 1.5 2
3 ila l0 saat 1.5 1.75 2.25
10 ila 24 saat 1.75 2 2.5